Geysers Jeotermal Sahası, Bir Enjeksiyon Başarı Hikayesi

Geysers Jeotermal Sahası, Bir Enjeksiyon Başarı Hikayesi

M. Ali Khan

Geyser jeotermal sahası, dünyanın en büyük jeotermal sahasıdır, San Fransisko, Kaliforniya’nın 100 km kuzeyinde yer alır. Saha 1960 yılında 12 MWe’lık bir ünite ile üretime başladı. 1987’de buhar üretimi 112 milyar kg, elektrik üretimi yaklaşık 1500 MWe ile zirve değerine ulaştı (kurulu kapasite 2043 MWe). Ardından hızlı bir üretim düşümü oldu. Bu noktada kümülatif reenjeksiyon kabaca %25 idi, bunun sonucu rezervuar kuruyor ve aşırı kızgın hale geliyordu. Rezervuarın daha fazla beslenememesi halinde, üretilebilir enerjinin sadece %33’ü elde edilebilirdi. Dolaysıyla, enjeksiyon yapılarak daha fazla ısı üretim işlemi başlatılabilirdi. Fakat, soğutma kulelerindeki kondens suyu ve mevsimsel olarak akan derelerden başkada rezervuara basacak su yoktu. Lake County ve Santa Rosa (Sonoma County) şehirleri işlenmiş kanalizasyon atıklarını yok edecek bir yolu yıllardır arıyorlardı. Geyser sahasının suya, şehirlerin atık sularını yok etmeye ihtiyacı olduğundan, eşine ender rastlanan özel sektör ve kamu işbirliği başladı. 1997 yılında, Lake County 42 km uzunluğunda bir boru hattı yaptı ve ayda 1.01 milyon kg ikinci derece işlenmiş atık suyu, Geysers sahasına enjekte ederek daha fazla buhar üretmek için taşıdı. Bu durum Santa Rosa ve Sanoma County’deki diğer belediyelerinde benzer boru hatları yapmasını teşvik etti. 2003 yılında, Santa Rosa’nın boru hattı tamamlandı ve Geyser sahasına aylık 1.25 milyon kg daha üçüncü derece işlenmiş atık su enjekte edilmeye başlandı. Halen sahadan üretilen akışkanın yaklaşık %85’i bu boru hatları ve diğer kaynaklardan sağlanarak enjekte edilmektedir. Bu uygulama sürdürebilir buhar üretimini sağladı, kondanse olmayan gaz üretimini düşürdü, elektrik üretiminin verimini iyileştirdi ve emisyonu azalttı. İki boru hattının elektrik üretimine katkısı yaklaşık 155 Mwe’dır. Geysers sahası dünyanın en büyük ısı üretim sahası haline geldi. Kasım 2008 verilerine göre Geysers’de 2394 milyar kg buhar üretildi, 954 milyar kg akışkan enjekte edildi, sonuçta yerine konan net akışkan miktarı %39.9 oldu. Bu başarı hikayesi yerel olarak “atıktan buhar” olarak adlandırılmaktadır.