Doğal Soğutkanlarla Güncel Uygulamalar

Doğal Soğutkanlarla Güncel Uygulamalar

Erol Ertaş

Su, Hava, Karbondioksit, Hidrokarbonlar ve Amonyak, “Doğal Soğutkanlar” olarak anılmaktadır. Su ve havanın soğutkan olarak kullanıldığı çevrimler, açık ve kapalı sistemlerle, çevre kirliliğine ve aşırı küresel ısınmaya yol açmayan çözümler sağlamaktadır.

Karbondioksit, geliştirilen yeni kompresör tipleri ile gittikçe daha çeşitli uygulama alanlarına girmektedir. Hidrokarbonlar, petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerinde eskiden beri; büyük soğutma sistemlerinde soğutkan olarak kullanılmaktaydı. Şimdilerde küçük soğutmada, evsel uygulamalarda hidrokarbonlar ve bunların karışımları daha geniş uygulama alanı bulmaktadırlar. Büyük soğuk depolama tesislerinde ve sanayi soğutmasında yaygın bir soğutkan olan amonyak, günümüzde süpermarket soğutması ve ısı pompalarında güncel uygulama örnekleri sunmaktadır.