Kırklareli Geleneksel Konut Örneklerinin Enerji Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Kırklareli Geleneksel Konut Örneklerinin Enerji Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İzzet Yüksel, Tülay Esin

Küresel ve bölgesel olarak çeşitli nedenlerle enerji tüketimi gittikçe artmaktadır. British Petroleum (BP)’nin her yıl yayınlanan ve küresel enerji sektöründe referans olarak kullanılan “Dünya Enerji Raporu” verilerine göre Ülkemizde de enerji tüketimi 2007 yılında bir önceki yıla göre % 5 oranında artmıştır [1]. Enerji tüketiminin önemli bir bölümünün yapı sektörü tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de enerji kullanımının yaklaşık % 45’i yapı sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılarda ısıtma, soğutma, havalandırma gibi konfor koşullarının sağlanmasına yönelik hizmetler için enerji kullanıldığı gibi, hammadde ediniminden yapının yıkılması ve yok edilmesi aşamalarına kadar bütün yapı yaşam döngüsü boyunca çeşitli seviyelerde enerji tüketimi söz konusudur. Bu nedenle yapı sektöründe enerji tüketiminde sağlanacak önemli azalmalar, toplam enerji tüketiminin azalmasına da önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde, yapılarda çok fazla enerji tüketilmesinin nedeni, enerji etkin tasarım yöntemlerinin gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Oysa Anadolu topraklarındaki geleneksel yapı örnekleri sahip oldukları birçok özellik sayesinde enerji korunumu sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kırklareli il merkezinde yer alan geleneksel konutları örnek alarak, enerji etkin özelliklerini araştırmaktır. Bunun için bir alan çalışması yapılmış, bu yapıların enerji etkinlikleri araziye yerleşim ve yönlenme, biçimlenme, uygun hacim organizasyonu, yapı kabuğu özellikleri ve malzeme özellikleri açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda incelenen yapıların büyük oranda enerji etkin özellik gösterdikleri ve kendine özgü yapısal özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu bilgilerin günümüz yapı tasarımlarında enerji etkinliğini artırmada yol gösterici olacağı düşünülmektedir.