Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) İçin Geliştirilen Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)

Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM) İçin Geliştirilen Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)

Gülden Gökçen, Mustafa Can Yaman, Seçkin Akın, Baran Aytaş, Mitat Poyraz, M. Emrah Kala, Macit Toksoy

Konutlarda Enerji Performansı Standart Değerlendirme Metodu (KEP-SDM), Enerji Verimliliği Yasası hükümlerince hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” çalışmaları içinde, Makina Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan Çalışma Grubu tarafından Haziran 2008’de tamamlanmıştır. Metot, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, 2002/91/EC Direktifinin 3. Maddesindeki yeni ve büyük onarımın söz konusu olduğu bina sınıflarından (Directive 2002/91/EC Annex 3), bağımsız ve apartman bloklarındaki konutların enerji performansını belirlemeye yönelik olarak, Avrupa Birliği ülkelerindeki benzeri metodların (SAP, DEAP, Th-C-Ex, vb.) pratiğinden yararlanarak oluşturulmuştur.

Binaların enerji performansını belirleyen göstergeler; konutun birim alanına düşen yıllık enerji tüketimi (kWh/m²yıl) ile yıllık CO2 emisyon miktarıdır (kgCO2/m²yıl). Her iki gösterge; yenilenebilir enerji kaynakları ile yeni enerji teknolojileri kullanılarak tasarruf edilen enerji ve emisyonlar da göz önüne alınarak, hacim ısıtma, su ısıtma, havalandırma ve aydınlatmadan kaynaklanan yıllık enerji tüketimleri ile CO2 emisyonları göz önünde bulundurularak hesaplanır. KEP-SDM, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde öngörülen Binaların Enerji Kimlik Belgesi’ndeki “Bina Enerji Sınıfı” ve “Bina Emisyon Sınıfı” belirlenmesine ait hesap yöntemidir.

Bu hesap yöntemi, İYTE’de “Enerji Sertifikalandırma Yazılımı (KEP-İYTE-ESS)” adı altında İYTE serverını ve merkezi veritabanlarını kullanarak web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Her kullanıcı şifresini girerek kendi hesabına erişebilir ve burada yapılan işlemlerin sonuçları kullanıcı veritabanına işlenir. Programın sonucu olan enerji sertifikası, karbondioksit sertifikası ve bina stoğuna ait istatistiksel veriler değerlendirilmek üzere saklanır.