Binalarda Güneş Enerjisi Uygulamaları

Binalarda Güneş Enerjisi Uygulamaları

Figen Kadırgan

AB içinde, iklim ve enerji politikalarının planlanması kapsamında, 2008’de kabul edilen paket programın önümüzdeki 10 yıl için belirlediği 3 hedef, enerji pazarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu 3 hedef içerisinde; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranının AB ülkelerinde kullanılan toplam enerjiye oranla %20’ye çıkarılması (uluslararası anlaşmalarda bu hedef %30 olarak belirlenmiştir), CO2 emisyonunun %20 azaltılması (uluslararası anlaşmalarda bu hedef %30’dur), enerji verimliliğinin bazı referans senaryolara oranla %20 arttırılmasını sayabiliriz. Bu iddialı hedeflere ulaşabilmek için binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif olarak kullanımının yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmada güneş enerjisinin binalarda ısıtma, soğutma ve elektrik eldesi amacı ile kullanımındaki son gelişmeler, ilgili teknolojiler, bunların maliyeti, bu konuda yapılan ar-ge çalışmaları ve Türkiye’ deki durum irdelenecektir.