LEED TM Yeşil Bina Sertifikalandırma Programı

LEED TM Yeşil Bina Sertifikalandırma Programı

Hırant Kalataş

LEEDTM, Amerikan Yeşil Bina Konseyinin Binaları çevresel etki ve etkin enerji kullanımı açısından değerlendiren bir sertifikalandırma programları grubudur. Farklı bina tiplerine uygulanan, farklı program tipleri mevcuttur. Yeni Binalar için geçerli programda 5 ana kriter altında toplanmış, 32 kredi ve bu kredilerden alınabilecek toplam 69 puan söz konusudur. Binaların kredilerde belirtilen koşullara uyum sağlamaları ölçüsünde alacakları puanların sayısına bağlı olarak dereceli bir sertifikalandırma yapılmaktadır.