Baca Isıl Verim ve Yangına Direnç Testleri

Baca Isıl Verim ve Yangına Direnç Testleri

Ergün Gök, İ. Cem Parmaksızoğlu

Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma “ Enerji Verimliliği” konusunu ön plana çıkarmakta ve ülkemizin en önemli sorunu yapmaktadır. Enerji verimliliğinin en önemli bileşeninden biri bacalardır. “Bacalar – Metal Bacalar – Deney Metotları, TS EN 1859” ve TS EN 15287-1:2008 (E) “Bacalar – Bacaların Tasarımı, Montajı ve Hizmete Alınması – Bölüm 1: Oda ile bütünleşik olmayan Isıtma Cihazları için Bacalar “ standartları bu çalışmada ele alınmıştır. Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının farklılığı nedeniyle test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır. Bu çalışmada, bu amaçla bir ısıl model geliştirilmiş ve sonuçlar test sonuçları ile karşılaştırılarak hesap yönteminin doğruluğu araştırılmıştır.