İzmir’deki Bir Bina İçin İklimlendirme ve Aydınlatma Enerji Yüklerinin Azaltılmasına Yönelik Paremetrik Bir Çalışma

İzmir’deki Bir Bina İçin İklimlendirme ve Aydınlatma Enerji Yüklerinin Azaltılmasına Yönelik Paremetrik Bir Çalışma

Tahsin Başaran, Burcu Çiftçi

Bu çalışmada, ofis binalarındaki aydınlatma ve iklimlendirme enerji kazanımlarının toplam elektrik tüketimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme aydınlatma ve ısıl yüklerin etkileri birlikte göz önüne alınarak yapılmıştır. Deneysel çalışma Tepekule’ deki uygun bir büroda gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan yapay aydınlatma sistemleri ile gün ışığı tepkiselliği, farklı camlama sistemleri için bir yıllık süre boyunca elde edilen sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılmasıyla enerji kazanımı bağlamında incelenmiştir. Gün ışığı tepkiselliği ile bulunan enerji kazançları; cam ünitelerin aylık ve mevsimsel olarak farklılıkları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu deneysel çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, uygun cam ünite kullanımı ile toplam elektrik tüketiminde %30’a varan kazanç sağlanmasının mümkün olabileceği vurgulanmıştır.