Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerjiden Yararlanma

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerjiden Yararlanma

Hüseyin Günerhan

Denizlerde ve göllerde ağ kafeslerde veya karalarda havuzlarda insan kontrolünde balık üretmeye “Su Ürünleri Yetiştiriciliği” denir. Bu çalışmada, önce su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanma kapsamında geliştirilen bazı örnek projeler kısaca anlatılmış, genel tasarım ve hesaplama bilgileri verilmiştir. Sonra, su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisi kapsamında ele alınan bir havuzdaki buharlaşma, taşınım, ışınım ve iletim ile olan ısı kayıplarına ait hesaplama yöntemleri ve bu kayıpların önlenmesi için bazı öneriler üzerinde durulmuştur. Amaç, su ürünleri yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanarak yapılacak havuzlara ait ön ısıl hesaplama bilgilerini vermektir.