Soğutma Suyunun Filtrasyonu Gerekliliği ve Filtrasyon Yöntemleri

Soğutma Suyunun Filtrasyonu Gerekliliği ve Filtrasyon Yöntemleri

Enis Burkut

Soğutma Suyu ISI’yı bir yerden başka bir yere götürmeye yarar. ISI üreten bir işlemin ısısını atmak için önce ısı suya yüklenir. İstenmeyen ısının yok edilmesi için bu ısı tabiata verilir. Su tekniği açısından bakıldığında, soğutma kulesi hava ile gelen tüm katıları soğutma suyuna aktaran, ayrıca, su içindeki bazı minerallerden katı kristaller oluşturan ve soğutma sisteminde bulunan canlıların üremesini sağlayan cihazdır. Bu sebeple, soğutma suyunun muhakkak “su olmayan” katılardan arındırılması maksadı ile filtrelenmesi gerekir.

Soğutma suları iki şekilde filtrelenebilir: Soğutma suyunun ana hattı üzerinde, yani “Ana Hat Üzerinde Filtrasyon” veya soğutma suyu çevrimi dışında kurulacak olan “Servis Hattı Üzerinde Filtrasyon”. Soğutma suyu filtrelendiğinde elde edilen avantajlar şunlardır: Sudaki katıların oluşturduğu sorunlar en aza iner, su şartlandırma kimyasalı tüketimi azalır, sistemde korozyon ve aşınma azalır, soğutma sisteminin ısı randımanı artar. Bunların sonucunda sistem bakımı çok azalır, sistemin ve kulenin ömrü uzar, işletme randımanı çok yükselir, ürün maliyeti düşer.