Yüksek Yapıların Mekanik Tesisatı Sistem Seçimi

Yüksek Yapıların Mekanik Tesisatı Sistem Seçimi

Rüknettin Küçükçalı

Yüksek yapının kullanım amacına göre farklı klima sistemleri seçilebilir. Konut, ofis, otel, hastane vb yapıların yükselen katılarında kullanılabilecek klima sistemlerinin ömür boyu maliyeti, konfor vb. şartlarından başka “Sürdürebilirliği” en önemli kriterlerden birini oluşturmaktadır. Artan enerji maliyetleri, çevre şartları ve değişen beklentiler seçilecek klima siteminin ekonomik ömrünün tamamında kullanılabilirliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir.