Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi

Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi

M. Ali Ersöz, Hikmet Doğan

Bu çalışmada, Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucu (IGKAYSK) tasarımı yapılarak imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu kurutucu, gıdadan kimya endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan tuzun, kurutulması deneysel olarak incelenmiştir. IGKAYSK ile Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucu (AYSK) karşılaştırılarak enerji analizi yapılmıştır. IGKAYSK’da kurutma havasından kazanılan enerji kurutma havası sıcaklığı yükseldikçe artmıştır. 94 oC yapılan deneyde geri kazanılan enerji 0,37 kW, 126 oC kurutma havası sıcaklığında 0,64 kW ve 171 oC kurutma havası sıcaklığında 1,10 kW olarak tespit edilmiştir. IGKAYSK’ da ısı geri kazanım ünitesinin kurutma havasından geri kazanılan enerji miktarı 94 oC kurutma havası sıcaklığı için % 7, 126 oC kurutma havası sıcaklığı için % 8 ve 171 oC kurutma havası sıcaklığı için ise % 10 olmuştur. Sisteme kazandırılan enerji ile kurutma havası sıcaklığı yükseltilerek tuzdan daha fazla nem atılması sağlanmıştır. Böylece aynı miktarda enerji kullanılarak daha kısa sürede ve daha kuru olan tuz elde edilmiştir.