Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

Gülden Gökçen, Nurdan Yıldırım Özcan

Jeotermal enerjinin hem elektrik üretiminde hem de elektrik dışı kullanımlarında (konut, sera, havuz ısıtma, balık yetiştirme vb.), fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyo-ekonomik çevreye olumlu ve olumsuz etkiler söz konusudur. Temiz enerji kaynakları sınıfında yer alan jeotermal enerjinin, sahadan sahaya değişkenlik gösteren olumsuz çevresel etkilerinin de bulunduğu ülkemizde gözardı edilmektedir.

Bu çalışmada; pek çok jeotermal uygulamanın görüldüğü ülkemizde, özellikle elektrik üretiminde belirlenen çevresel etkiler ortaya konulup, jeotermal kaynakların 1900’lerden bu yana mevzuattaki yeri, Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) prosedürü ve jeotermal projeler açısından ÇED değerlendirilecektir.

Amaç, mevcut uygulamalardaki etkileri gözönüne sererek jeotermal uygulamaların çevresel etkileri konusunda bilinç oluşturmak ve yeni projelerde bu etkilerin dikkate alınmasını sağlamak amacıyla “Çevresel Etki Değerlendirme” ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamaktır.