Gölgeleme Araçlarının Etkisi ile Değişen İç Hava Akım Hızlarının Deneysel Yolla Ortaya Konulması

Gölgeleme Araçlarının Etkisi ile Değişen İç Hava Akım Hızlarının Deneysel Yolla Ortaya Konulması

Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar, Vildan Ok

Doğal havalandırma yoluyla oluşan iç mekân hava hareketi hızları, gün içerisinde dış sıcaklığın iç hava sıcaklığından düşük olduğu saatlerde iç havanın soğutulması; bina yüzeylerinin soğutulması; insan vücudu üzerindeki taşınım ve buharlaşma yolu ile soğutma etkileri açısından gereklidir.

Binalara etkiyen rüzgâr hızına ve yönüne bağlı olarak mekanda düzgün dağılımlı olmayan hava akımı hızları oluşmaktadır. İç hava hareketi hızları bina cephesindeki açıklık miktarı, konumu ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir.

Binaların bir pasif soğutma sistemi olarak tasarlanmasında, iç mekanların olabildiğince düşük ısı kazanmasının istendiği ESD’ de, sıcak ve nemli, ılıman iklim karakteristiklerine sahip yerleşimlerde rüzgar basıncı nedeniyle havalandırma açıklıklarından iç mekana doğrudan alınan dış hava sıcaklığına sahip hava akımlarının miktarı, hızı; güneşin istenmeyen ısıl etkilerinden korunmak üzere cephelerde tasarlanan farklı tiplerde gölgeleme araçlarının geometrik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir.

Gölgeleme araçlarının iç hava hareketi hızlarına etkilerinin ortaya konulması amacıyla 5 alternatif için rüzgar tünelinde 8.6 ms-1 gradyan hızında ( motor devir sayısı %40 )’da model içinde yer alan ölçüm noktalarında ölçülen hava akımı hızları, GE’lerin bina yüzeyine göre konumları ve oluşturuldukları kanatların durumuna bağlı olarak, mekanın orta aksı C1 kesitinde yer alan 4 noktadaki değerleri ile oluşturulan grafiklerle incelenmiştir.. Bu bildiride gölgeleme araçlarının iç hızlara etkisini ortaya koyan deneysel çalışma sonuçları sunulacaktır.