İlköğretim Okullarında Bina-İçi Hava Ozon Derişimleri

İlköğretim Okullarında Bina-İçi Hava Ozon Derişimleri

Cemre Kocahakimoğlu, Dilek Turan, Fatma Özeren, Aysun Sofuoğlu, Sait C. Sofuoğlu

İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi projesi çerçevesinde, İzmir’de üç ilköğretim okulunda iç hava ozon derişimleri ölçülmüştür. Ölçümler, her okulda tamam olmamakla beraber, kış, bahar ve güz olmak üzere üç ayrı dönemde gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, bir sürekli izleme cihazıyla her okulda seçilen bir koridorda en az bir hafta olmak üzere saatlik ortalama olarak yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre derişimlerin gün içerisinde değişkenlik gösterdiği ve hafta sonuna nazaran çalışma günlerinde daha yüksek derişimler ölçüldüğü görülmüştür. Gece ve sabah saatlerinde cihaz tespit sınırının altında kalan derişimler, öğleye doğru artışa geçerek bir zirve yaptıktan sonra akşamüstü saatlerinde azalmakta ve akşam saatlerinde tekrar tespit sınırının altına düşmektedir. Okul-mevsim ortanca derişimlerinin tamamı tespit sınırının altında kalırken, ortalama derişimler 0,78 ilâ 4,33 μg/m3 arasında değişmiş, ölçülen en yüksek derişim 43,9 μg/m3 olmuştur. Bu derişimler, hassas insanlarda sağlık etkilerinin görülme sınırı olarak kabul edilen 170 μg/m3–8 saatlik ortalama ve 250 g/m3 1 saatlik ortalama derişimlerinin oldukça altında kalmaktadır.