Türkiye’de Enerji: Elektriğin Yenilenebilir ve Yerli Kaynaklardan Karşılanması

Türkiye’de Enerji: Elektriğin Yenilenebilir ve Yerli Kaynaklardan Karşılanması

Abdurrahman Satman

Hızla gelişmekte olan Türkiye için enerji ve elektrik gerekmektedir. Enerjisinin %73’ünü ithal etmekte olan ve enerjiye ödediği ve Türkiye dış ticaret açığının yarısına karşın gelen yıllık yaklaşık 50 milyar dolar faturayla Türkiye bir yığın enerji sorunlarıyla ve bu arada 2008’in ikinci yarısında gelişen küresel mali krizle boğuşmaktadır ve haklı olarak enerji gündemdeki en önemli konulardan birisidir. Yıllık enerji talebi %4-5 yıllık elektrik talebi ise % 7-8 oranında artmaktadır.

Türkiye’de elektriğin pahalı olmasının en açık nedeni elektriğin pahalıya temin edilmesidir. Normal arztalep dengesi söz konusu olduğunda, talebi olan ve arzı düşük olan malın fiyatı artar. Basitçe bakıldığında; Türkiye’de elektrik şu anda bu durumdadır. Yoksa bol bulunur, ucuz olur, arz sorunu olmazdı. Arz sorunu olduğuna göre elektrikte her an kesinti olabilir.

Elektrik talebinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sık sık gündeme gelmektedir. Bu bildiride, Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelleri ve işletilmeleri gözetilerek değerlendirilmekte, hızla artan elektrik talebinin karşılanmasında etkinlikleri tartışılmaktadır.