Güneşle Aktif Soğutma Sistemi Üzerine Bir Yaklaşım: İtalya ve Türkiye İçin Örnek Uygulama

Güneşle Aktif Soğutma Sistemi Üzerine Bir Yaklaşım: İtalya ve Türkiye İçin Örnek Uygulama

Andrea Kindinis, Stefano P. Corgnati, Emanuele Bianco, A. Zerrin Yılmaz

Güneşle soğutma sistemleri, konut yapılarında enerji korunumu ve aynı zamanda kullanıcı konforunu arttırmada bir alternatif sunmaktadır. Bu çalışmada yaz dönemi süresinde konutlardaki soğutma enerjisi ihtiyacını karşılamada soğurmalı (absorbsiyonlu) soğutma grubu ile birlikte çalıştırılan ısıl güneş sisteminin etkililiği incelenmiştir.

Güneşle soğutma sisteminin analizinde sayısal hesaplamalar gerçekleştirilmiş, Simulink® aracılığıyla dinamik modellemeler oluşturulmuş; analizi yapılan konut binası İtalya ve Türkiye’de yer alan farklı iklimsel verilere sahip şehir koşullarında test edilmiştir. Binaların soğutma ihtiyaç profilleri ele alındığında, çalışılan güneşle soğutma sisteminin farklı şehirlerdeki etkililiğinin ortaya koyulması amacı ile, güneşle soğutma sisteminin enerji performansı; enerji tüketimi, karbondioksit salımı ve ekonomiklik açılarından geleneksel bir sistem ile karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar, soğutma günlerinin yılın büyük bir bölümünü oluşturduğu Akdeniz ikliminde ve özellikle günlük soğutma yüklerinin çok yüksek olmadığı konut yapılarında, güneş ile soğutmanın etkili bir teknik olduğunu göstermiştir.