Amonyaklı Soğutma Sistemlerinde Hava Tahliyesi ve Sorunları

Amonyaklı Soğutma Sistemlerinde Hava Tahliyesi ve Sorunları

Enver Yalçın, Sabri Savaş

Amonyak ve freon soğutucu akışkanlı tüm soğutma sistemlerinde gaz (soğutucu akışkan) kaçağı sorunu olduğu gibi, emme tarafı vakuma inen tüm soğutma sistemlerinde, amonyak soğutucu akışkanlı soğutma sistemleri öncelikli olmak üzere, soğutma devresine atmosfer havası sızma sorunu da mevcuttur.

Soğuk depoculukta; soğuk muhafaza sıcaklığı ±1°C, donmuş muhafaza sıcaklığı ise -18°C ila -20°C sıcaklık değerinde olup, şoklama sıcaklığı ise -25ºC ila -28°C sıcaklık değerindedir. Oysa bazı soğuk depolarda öncelikli reklam amacı ile -40°C şoklama sıcaklığı serlevha olarak yazılı bulunmaktadır. -40°C şoklama sıcaklığı elde etmek için asgari -45°C ila -50ºC soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığına ihtiyaç vardır.

Soğutucu akışkan amonyağın atmosfer basıncında buharlaşma sıcaklığı -33°C olup, -45°C buharlaşma sıcaklığında; 0,10226 – 0,054061 = 0,046199 MPa, -50ºC buharlaşma sıcaklığında ise, 0,10226 – 0,040559 = 0,06170 MPa vakum değerine düşülecek ve böylece soğutma devresine hava sızıntısı olmasına yol açılacaktır.

Bu bildiride, amonyak soğutucu akışkanlı soğutma devrelerinde, olası sızma atmosfer havasının tahliye sistemleri ile, soğutma devresine atmosfer havasının sızmasının önlenmesi veya sınırlandırılması konularında, açıklayıcı ve detay bilgiler verilecektir.