Türkiye Elektrik Piyasaları ve Jeotermal Enerjinin Konumu

Türkiye Elektrik Piyasaları ve Jeotermal Enerjinin Konumu

Adil Caner Şener, Başak Uluca

Bu makalede Türkiye’nin enerji kaynak portfolyosunda jeotermal enerjinin yeri ve oynayabileceği roller tartışılmaktadır. Toptan elektrik piyasası deregüle olmuş, elektrik dağıtım hatlarını özelleştirme safhasında olan bir ülkede herhangi bir enerji kaynağının gelişimi kaynağın ekonomik rekabet edebilme yeteneğinden ve enerji piyasalarının işleyişinden bağımsız olamaz. Bu çalışma jeotermal enerji ekonomisini enerji piyasalarının temel kurallarını ve işleyişini göz önüne alarak incelemektedir.

Bunlara ilave olarak çalışma Türkiye’nin jeotermal kaynaklarını gerçekçi bir şekilde planlayıp kullanıma sokabilmesi için öneriler ortaya koymaktadır. Çalışmanın ilk iki bölümünde Türkiye enerji piyasalarının yapısı ve elektrik arz-talep durumu özetlenmektedir. İlerleyen bölümlerde jeotermal enerji projelerinin genel karşılaştırmalı maliyet analizi yapılmaktadır. Son olarak jeotermal enerji projelerinin daha çekici hale gelmesi için çeşitli öneriler sunulmaktadır.