Pilot Bir Desisif İklimlendirme Sisteminde İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Pilot Bir Desisif İklimlendirme Sisteminde İlk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Ertaç Hürdoğan, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz, İrfan Uçkan

Bu çalışmada, nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin özellikle hastane uygulamaları için ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem kurulmuş ve deneysel olarak araştırılmıştır. Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin detaylı analizlerini yapabilmek, performansını belirleyebilmek ve sistemde yer alan birçok üniteyi bağımsız olarak irdeleyebilmek amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, nem, debi, elektrik tüketimi gibi çeşitli parametreler ölçülerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Yazın yapılan deneylerde, iklimlendirilen ortamın sıcaklığı 26o C’ye ve rölatif nemi %50’ye ayarlanmış olup, deneyler süresince hava debisi sabit tutulmuştur. Bu durumda, gerekli üfleme sıcaklığı ve rölatif nemi sağlamak için nem alma ünitesine giren rejenerasyon havasının sıcaklığı ve diğer bazı parametreler sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Bu bildiride, deney düzeneğinden elde edilen ilk deneysel veriler sunulmuş ve değerlendirilmiştir.