Jeotermal Kaynaklar Yasasının Yarattığı Kargaşa

Jeotermal Kaynaklar Yasasının Yarattığı Kargaşa

Tahir Öngür, Ümran Serpen

Doğal sıcak su kaynaklarının yönetiminin on yıllardır Yönetmelikler, Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları, başka yasalara konan geçici maddelerle yürütüldüğü ülkemizde, artık bu alanı düzenleyen bir Yasa ve uygulama Yönetmeliği vardır. Yasa yaklaşık 2, Yönetmelik ise 1,5 yıldır yürürlüktedir, ve eski hakların intibakına ayrılan 1 yıllık uygulama dışı süreden sonra hemen hemen 11 aydır uygulanmaktadır.

Her şeyden önce bu alana yasal bir düzenleme getirilmiş olması önemli bir eksikliği giderdiği ve çelişkili uygulamaları ortadan kaldırdığı için olumlu karşılanması gereken bir gelişmedir. Yasadan, olası kaynakların hızla ve etkin biçimde belirlenmesi ve işletmeye alınabilmesi için gereken bütün önlemler alması ve bu yolda bütün düzenlemeler ve özendirmeleri yapması beklenirdi. Ama, üzerinden bir yıl geçtikten sonra ortaya çıkan resim karmaşıktır. Gerek kaynaklar ve gerekse bu kaynaklar üzerinde edinilen haklar güvende değildir.