Binalarda Biyoyakıt Uygulamaları

Binalarda Biyoyakıt Uygulamaları

Filiz Karaosmanoğlu

“Biyokökenli Endüstriyel Ürünler” giderek artan oranlarda yaşamımıza girmektedir. Biyoteknolojik üretimlerle, çok sayıda “Yeşil Ürün”, değişik kullanım alanları ile karşımıza çıkmaktadır. Biyoyakıtlar enerji sektörünün biyokökenli ürünleridir. Biyokütle enerjisi değerlendirme seçenekleri çok sayıda olup, biyoyakıt teknolojisi ile, alışılagelmiş katı-sıvı-gaz yakıtlara seçenekler ve elektrik-ısı-soğuk üretmek mümkündür. Biyoyakıtlar gerek çevresel yönleri, gerek sürdürülebilir özellikleri ile binalarda kullanım açısından avantajlara da sahiptir.

Enerji verimliliği uygulamaları için, yerinde biyoyakıt üretilebilirliği de ayrı bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, biyoyakıtların günümüz ve gelecekteki konumlarının bina uygulamaları yönünden ortaya konularak, biyoyakıtların ülkemiz için yerinin irdelenmesi hedeflenmiştir.