Enerji Tasarrufu Perspektifinde Bir Kampüs Binasının Enerji Taraması Çalışması

Enerji Tasarrufu Perspektifinde Bir Kampüs Binasının Enerji Taraması Çalışması

Can Coşkun, Zuhal Oktay

Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ana binasının enerji taraması yapılmıştır. Ortaya konan veriler ışığında, enerji kullanımı yönünden iyileştirme yapılabilecek noktalar tespit edilmiştir. Yapı işlerinden alınan bina planları doğrultusunda öncelikle binanın mevcut durumu incelenmiş ve bu inceleme sonucunda alınabilecek önlemler vasıtası ile 3 ana başlıkta iyileştirme yapılabileceği tespit edilmiştir. Bunlar sırası ile: (i) Bina dış kabuğuna yalıtım yapılması, (ii) Isıtma gereksinimi için daha verimli (yoğuşmalı) bir kazan kullanılması, (iii) Binanın doğal aydınlatma olanakları, elektrik ve su tüketimindeki tasarrufu şeklindedir. Binanın ısıtma enerji gereksinimi, yapı elemanları ve meteorolojiden alınan son veriler doğrultusunda derece-saat metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Binada ısıtma sezonunda gerçekleşen enerji kayıpları ve bu kayıpların ne şekilde gerçekleştiği grafik ve tablolarla ortaya konulmuştur. Ayrıca, ısıtma sezonu için günlük ortalama enerji gereksinimi ve ısıtma maliyeti ayrıntılı olarak bulunmuştur. Hesaplanan işletme maliyet değerlerinin doğruluğu ise, mali işlerden alınan yıllık doğal gaz ısıtma giderleri ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Binada alınabilecek önlemlerle %32’ye varan enerji tasarrufu ve 89 ton kadar zararlı emisyonlarda azaltma olanağı sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak binanın doğal aydınlatma olanakları, elektrik ve su tüketimindeki tasarruf olanakları da araştırılmış ve yenilenebilir enerji kullanılmasının gereği ve önemi ortaya konulmuştur.