Jeotermal Elektrik Santralları ve Gaz Alma Sistemleri

Jeotermal Elektrik Santralları ve Gaz Alma Sistemleri

Nurdan Yıldırım Özcan, Gülden Gökçen

Konvansiyonel jeotermal elektrik santrallarında, tüm ekipmanlar jeotermal akışkan ile dolayısıyla da akışkanın içerdiği çeşitli korozif ve kabuklaşma potansiyeline sahip kimyasallar ile temas ederler. Bu kimyasallardan gaz fazında bulunan yoğuşmayan gazlar ayrıca santral performansını da olumsuz yönde etkilerler. Dolayısıyla santralın termodinamik verimini optimize edebilmek için yoğuşmayan gazlar sistemden uzaklaştırılmalıdır. Bu nedenle jeotermal elektrik santralları büyük kapasitede “Gaz Alma Sistemleri’ne ihtiyaç duyarlar. Bu sistemler, santralın ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir.

Dünya’daki jeotermal elektrik santrallarının %63’ünü flaş buharlı jeotermal santrallar oluşturmaktadır. Yaygın bir kullanıma sahip olması nedeniyle bu çalışmada tek kademeli flaş buharlı jeotermal elektrik santralları ele alınmış ve bu santrallar ile birlikte kullanılabilecek gaz alma sistemleri tanıtılmıştır. Kızıldere Jeotermal Santralı kuyubaşı özelliklerine sahip bir santral, dört farklı gaz alma sistemi (buhar jet ejektör sistemi, kompresör sistemi, hibrit sistem (buhar jet ejektörü + sıvı halkalı vakum pompası) ve reboiler sistemi) için modellenmiş ve santralın net elektrik üretiminin değişimi; farklı türbin giriş basıncı (100-1000 kPa) ve yoğuşmayan gaz oranı (%0-25) koşullarında incelenmiştir. Sonuçlar, Kızıldere Jeotermal Santralı’nın işletme koşulları ile karşılaştırılmıştır.