Deneysel Ameliyathane Üzerine Bir Araştırma

Deneysel Ameliyathane Üzerine Bir Araştırma

Arnold Brunner

Diğerleri gibi, Lucerne Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi, uygulama odaklı ARGE çalışmalarına devam etmektedir. Bu üniversitenin canlı ve dinamik bölümlerinden olan “Mühendislik- Mimarlık Bölümü, laboratuar-ameliyathane (Şekil 1 ve 2) adı verilen bir mahalde araştırmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın en son bulguları aşağıda sunulmuştur.