teskon1999

BİLDİRİLER


Türkiye Şehirleri İçin Tipik İklim Verileri
Arif İleri, Merter Üner


Binayı Oluşturan Sistemler Arasındaki Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi Mimar Tesisat Mühendisi İş Birliği
Gönül Sancar Utkutuğ


Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar-Mühendis İş Birliğini Yansıtan Üç Örnek Bina
Esin Bilgin, Gönül Sancar Utkutuğ


Farklı Malzemelerle Üretilen Pencere Tiplerinin Isıl Performanslarının İncelenmesi ve Enerji Etkin Pencere Sistemi
İdil Ayçam, Gönül Sancar Utkutuğ


Batıkent, Tam Isı Yalıtımlı 5.000 Konutta İşletme Dönemi Sonuçları
Abdullah Bilgin


TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Hesap Metodunun Bilgisayar Programı Vasıtasıyla Uygulanması
Kaan Ertaş


Yeni TS 825’de Önerilen Hesap Metodunun Değerlendirilmesi
Şükran Dilmaç


Döner Rejeneratörlerin Optimum Boyutlandırılması
Tuncay Yılmaz, Alper Yılmaz


Isı Değiştiricisi Tasarımı
İ. Cem Parmaksızoğlu, Ömür Murat Çeteci


HVAC Uygulamalarında Isı Geri Kazanımı
A. Müjdat Şahan


Desisif-Evaporatif Soğutma Sistemleri
Tuncay Yılmaz, Orhan Büyükalaca


Evaporatif Soğutma ve HVAC Sistemlerinde DEC Uygulaması
Atıf İmaret


İndirek/Direk Evaporatif Soğutma Sistemleri Kombinasyonu
Dürriye Bilge, Mustafa Bilge


Makina Mühendislerinin Yapı Teknolojisi ve Yapıda Tesisat Hizmetlerindeki Profesyonel Sorumluluğu
Celal Okutan


Yapıda Tasarım ve Denetim Sorumluluğu Profesyonel Sorumluluk Sigortası ve Uluslararası Uygulamalar
Fatma Çölaşan


Çok Katlı Endüstrileşmiş Yapı Sistemlerinde Ses Geçirmezliğin Belirlenmesi
Ramiz Abdülrahimov, Ramide Abdülrahimova


Yüksek Yapılarda Tesisat ve Pratik Bilgiler
Rüknettin Küçükçalı


Buhar Tesisatı
Rüknettin Küçükçalı


Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Balanslama (Dengeleme) Uygulamaları
Serdar Gürel


Endüstride Atık Suyun Yeniden Kullanımının Uzun Dönem İşletme Deneyimi
Bruce Durham


Su Kalitesi Tesisat Projesini Etkiler Çünkü “Su Tesisatın Kanıdır”
Enis Burkut


Filtrasyon Teknolojisinde Son Gelişmeler
Luciano Coccagna, Osvaldo Conio


Yapılarda Sıcak Etkisinin Getirdiği Problemlerin Isı Yalıtımı lle Çözümü ve Enerji Tasarrufu
Kemal Gani Bayraktar, Alpin Kemal Dağsöz, Korhan Işıkel


Enerjinin Etkin Kullanımı İçin Termodinamiğin İkinci Yasasına Göre Kullanılan Yöntemler ve Uygulama ile İlgili Ekstrem Şartlar
Ahmet Can


Sanayi Tesislerinde Gürültünün Önlenmesi ve Titreşimin Kontrolu
Korhan Işıkel


Soğutma Tekniği ve Soğuk Depoculuk Uygulamaları
Sabri Savaş, Bahar Bayboz


Radyant Soğutma Tesisatı
Arif Emre Özgür, İbrahim Üçgül, Reşat Selbaş


Amonyak/Su ile Çalışan Absorbiyonlu Soğutma Sistemlerinde Isı Değiştiricilerin Performansa Etkisi
Adnan Sözen, Ö. Ercan Ataer


Isı Geri Kazanım ve Sudan Suya Isı Pompası Uygulaması
Veli Doğan


Direk Genleşmeli Sistemlerde Su Kaynaklı Isı Pompası Cihazları
Tunç Korun


Geleceğin Teknolojisi: Yer Kaynaklı Isı Pompaları
Arif Hepbaşlı, A. Özden Ertöz


Boru Hatlarında Isıl Genleşme ve Analiz Yöntemleri
Cihan Çanakçı, Arif Hepbaşlı


Soğutma Sistemleri İçin Optimum Boru Boyutları
Arif İleri, Sami Cem Kesim


Borularda, Boru Bağlantı Elemanlarında ve Geçiş Borularında Enerji Kayıpları
Mehmet Atılgan, Harun Kemal Öztürk


Vantilatör Tasarımı
Fuat Hakan Dolay, İ. Cem Parmaksızoğlu


Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan Performansına Etkileri
Yusuf Azrail Uskaner, Ö. Turgay Göksel


Jeotermal Akışkanların Pompajı
A. Özden Ertöz


Kültür Mantarı İklimlendirme Tesisatı
Alp Gürhan Özkul


Nem Alma Sistemlerinde Nem Kazancının Hesabı
Ahmet Arısoy


Otomatik Kontrol Vanaları Kullanılarak Tesisatların Su Kaçaklarının Azaltılması
Levent Kavurmacıoğlu, Haluk Karadoğan


Bina İçi Tesisatlarda Gürültü Oluşumu ve Ses İzolasyonu, Özellikle Pis Su Tesisat Sistemi
Anja Schoemaker, Ali Bıdı


Tesisatlarda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı
Kemal Gani Bayraktar


Borulardaki Isı Kayıpları ve Yalıtım Örnekleri
Alpin Kemal Dağsöz, Hüseyin Musa Yüksel


Soğutma Sistemlerinde Soğutucu Akışkanın Aşırı Soğutulmasının İncelenmesi
Erkut Beşer, Moghtada Mobedi


Çeşitli Amaçlı Salonların Yangın Güvenliği
Ramiz Abdülrahimov, Figen Kars


Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler ve Duman Kontrolünün Sağlanması
Figen Kars


Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği
Abdurrahman Kılıç, Kazım Beceren


Atriumlarda Duman Kontrolü
Kazım Beceren, Abdurrahman Kılıç


Temiz Mekânlar Düzenlenmesi Tekniği
Nuri Arun


İlaç Sanayiinde Temizoda Dizaynı ve Temizoda Sınıfı ile Mikroorganizma Sayısı Arasındaki İlişkiler
Ömer Demirel


Tekstilde Kurutma Yöntem ve Makinaları
R. Tuğrul Oğulata, Füsun Doba Kadem, Erdem Koç


Sanayi Tesislerinde LPG Kullanımı ve Yakma Sistemleri
Duran Önder


LPG Depolama Tanklarının Gaz Verme Kapasitelerinin İncelenmesi
Fehmi Akgün


Katı Atıkların Enerji Dönüşümünde Kullanılması ve Gazlaştırıcılar
Hayati Olgun, Murat Doğru, Colin R. HowarthIV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon1999)
Tarih: 04 Kasım 1999 – 07 Kasım 1999
Yer: Efes Convention Centre

teskon1999

4-7 Kasım 1999 tarihleri arasında, İzmir Efes Convention Center’da  gerçekleştirilen IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 918’i kayıtlı  delege olmak üzere 2000’e yakın mühendis, mimar ve teknik eleman katıldı.
* Kongre’de 55 bildiri sunuldu.
* 2 Panel
o Tesisat Mühendisliğinde Personel Akreditasyonu
o Tesisat Malzeme ve Ekipmanlarında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, İhracat ve İthalatın Sorgulanması, Denetimi ve Standardizasyonu ve Bu Konudaki Ülke Politikalarının Belirlenmesi
* 4 Kurs
o Klima Sistem Seçimi
o Soğu Depolamalı İklimlendirme Sistemlerinin Seçimi ve Tasarımı
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Soğuk Depoculuk ve Soğuk Depo Tasarımı
* Kongre’de gerçekleştirilen sabah toplantılarında
o İmar Mevzuatı Hazırlıkları
o Tesisat Ekipmanlarının Test ve Standardizasyonu İçin Ülke Çapında Gerekli Alt Yapının Oluşturulması
o MMO Tesisat Mühendisliği Alanındaki Yayınlarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
* Konularında oluşan görüş ve öneriler Sonuç Bildirgesi’ne taşındı.
* Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 74 firma katıldı.
* 5000’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi