Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar-Mühendis İş Birliğini Yansıtan Üç Örnek Bina

Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar-Mühendis İş Birliğini Yansıtan Üç Örnek Bina

Esin Bilgin, Gönül Sancar Utkutuğ

Bu çalışma, G.Utkutuğ tarafından hazırlanan, “Binayı Oluşturan Sistemler Arasındaki Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi” başlıklı bildiride tartışılan temel yaklaşımları içeren uygulamalardan seçilmiş üç ayrı binanın analizi olup, iki bildiri teori ve pratik anlamda birbirini tamamlamaktadır. Bu nedenle kavramsal boyutta disiplinlerarası çalışmanın önemi ya da binayı oluşturan alt sistemlerin neler olduğu birkez daha açıklanmadan, bina özelinde analizler verilmeye çalışılacaktır. Seçilen örnekler özellikle, strüktür, kabuk, servis alt sistemlerinin en az ikisini bir arada ele alarak entegre çözümler ve mimari öneriler getiren projelerdir. İçsel ısı kazançları yüksek olması nedeni ile servis alt sistemine ilişkin yükün fazla olduğu örneklerde, tasarım aşamasında alınan strüktür, kabuk ve kütle kararlarının, servis sistemlerine olumlu anlamda katkısı ve bina tasarım, üretim, işletim süreci boyunca mimar, mühendis işbirliği açıkça görülebilmektedir.