İndirek/Direk Evaporatif Soğutma Sistemleri Kombinasyonu

İndirek/Direk Evaporatif Soğutma Sistemleri Kombinasyonu

Dürriye Bilge, Mustafa Bilge

Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır. İklimlendirme sistemlerinde kullanılan klasik soğutma sistemleri ile bu sistem enerji tüketimleri açısından karşılaştırılmış ve uygun dış hava koşullarında önerilen sistemin çok daha ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır.