Endüstride Atık Suyun Yeniden Kullanımının Uzun Dönem İşletme Deneyimi

Endüstride Atık Suyun Yeniden Kullanımının Uzun Dönem İşletme Deneyimi

Bruce Durham

Membran teknolojileri “ Ters Ozmoz (RO)” gibi 20 yılı aşkın bir süredir deniz suyunu ve atık suyu arıtmak için kullanılmaktadır. Uygulamalar , özellikle atık su için Ters Ozmoz membranlarının hassasiyeti nedeniyle konvansiyonel ön arıtma teknolojilerinin yetersizliği ve kirlilik yükü açısından sınırlandırılmıştı.
Bu makalede endüstride atık suyun yeniden kullanımının yararları göz önüne alınmaktadır. Ön arıtmada kullanılan Sürekli Mikrofiltrasyon (CMF) membran teknolojisi Ters Ozmoz tesislerindeki ilk yatırım ve işletme maliyetlerini her zaman azaltmasa da Ters Ozmoz sisteminin kullanım alanlarını genişletmektedir. Bu bilgi farklı kullanım alanlarındaki Sürekli Mikrofiltrasyon / Ters Ozmoz sistemlerinin dünya çapındaki uygulama sayısı ile ilgili verilere dayandırılmaktadır.