Yüksek Yapılarda Tesisat ve Pratik Bilgiler

Yüksek Yapılarda Tesisat ve Pratik Bilgiler

Rüknettin Küçükçalı

Yüksek yapılar, Batı’da olduğu gibi, Türkiye’de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir. Yüksek bloklarda mekanik tesisat ön plana çıkar. Yapının kışın ısıtılıp, yazın soğutulmasında ve bütün yıl havalandırılmasında kullanılacak olan klima sisteminde belli özellikler olması gerekir. Bu özelliklerin başında tesisatta ortaya çıkan yüksek statik basınç nedeniyle yapılan düşey zonlama gelmektedir. Bu bildiride yüksek bloktaki sadece ısıtma ve bir bütün olarak klima sistemleri ayrı ayrı ele alınarak bunların temel özellikleri, kullanılabilecek sistem seçenekleri anlatılmış; örnek sistem açınım şemaları verilmiş ve uygulama detayı ile ilgili bazı pratik bilgiler küçük notlar halinde sıralanmıştır.