Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler ve Duman Kontrolünün Sağlanması

Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler ve Duman Kontrolünün Sağlanması

Figen Kars

Yangın, ne zaman, nerede ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan bir tehlike olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte çağa uyum sağlayan yapı çeşitleri ve kullanıcı sayısında gözlenen artış, yangın riskinin boyutlarının da genişlemesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak yapılarda yangın riskinin gerçekleşme olasılıkları arttığı gibi, daha çok insanın can ve mal güvenliğini de tehdit etmeye başlamıştır.

Yangın riskini tamamen ortadan kaldırmak imkansızda olsa, ortaya çıkabilecek yangının kontrol altına alınmasıyla doğabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek olasıdır. Bu çalışmada yapılarda ki yangın riskinin gerçekleşmesine ve gerçekleşse bile boyutlarının sınırlandırılmasına karşı tasarım aşamasında alınabilecek yangın güvenlik önlemleri ile, yangın ortamında oluşabilecek dumanın kontrol altına alınma yöntemleri ve bunlara bağlı temel hesaplamaların ortaya konması amaçlanmıştır.