Tesisatlarda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı

Tesisatlarda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı

Kemal Gani Bayraktar

Ülke nüfusundaki artışa paralel olarak artan enerji tüketimi, mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesine ve yanma sonucu oluşan kirleticilerin çevre üzerindeki etkisinin giderek önemli seviyelere ulaşmasına neden olmaktadır. Enerjisinin büyük bir bölümünü yurtdışından sağlayan ülkemizde, enerjinin verimli bir şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, enerji tüketimi oldukça düşük olan ülkemizde enerji kısıntısından daha çok, enerjinin akılcı kullanımına ve tasarruf edilmesine önem verilmesidir.

Bir diğer önemli nokta ise, çağımızın en büyük tehlikelerinden biri olan ve Dünya Sağlık Organizasyonunun (WHO) son yıllarda önemle ele aldığı gürültüdür. Ancak ülkemizde enerji tasarrufu ve gürültü kontrol amaçlı yönetmelikler yürürlüğe girmiş olmasına rağmen başarılı sonuçlar alındığı söylenemez. Büyük zararlara neden olan yangının etkilerinden korunmak amacıyla yapılan yangın yalıtımı ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada tesisatlarımızda ısı, ses ve yangın yalıtımının önemi vurgulanarak, gelişmiş ülkelerin standart ve yönetmeliklerinden örneklerle uygulamalar üzerinde durulmuş, ülkemizdeki uygulamalarla kıyaslanarak, kullanılacak yalıtım malzemeleri seçiminde dikkat edilecek noktalar açıklanmıştır.