Buhar Tesisatı

Buhar Tesisatı

Rüknettin Küçükçalı

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. Bu bildiride proses amaçlı bir buhar tesisatı, alt sistemlere ayırarak ve örnek akış şemaları üzerinden açıklanmıştır. Ayrıca önemli konuların altı çizilmiştir. Bu bildiride yakma sistemi olarak, endüstride buhar üretiminde en yaygın kullanılan fuel oil yakma sistemleri üzerinde durulmuştur. Buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya yönelik cihazlar üzerinde de durulmuştur