Filtrasyon Teknolojisinde Son Gelişmeler

Filtrasyon Teknolojisinde Son Gelişmeler

Luciano Coccagna, Osvaldo Conio

Ayırma teknolojileri su arıtımının her alanında temel bir rol oynamaktadır. Arıtma için en uygun teknolojiyi seçmek tam bir bulmaca olabilmekte çünkü zaman zaman bu teknolojiler birbirlerini tamamlayıcıdırlar.

Bu yüzden proje mühendisinin görevi ; ekonomik yapıları karmaşık da olsa arıtma amacıyla ilgili olarak her teknolojinin sınırlarını kestirebilmeyi kazanmak olmalıdır.

Bu makalede Çok Katmanlı Filtrasyon teknolojisinin geliştirilmiş şekli olan omnifiltrasyon (Bundan sonra OFSY diye anılacaktır) sistemlerinin en yeni teknik gelişimlerine yönelik bilgiler verilecektir.