Amonyak/Su ile Çalışan Absorbiyonlu Soğutma Sistemlerinde Isı Değiştiricilerin Performansa Etkisi

Amonyak/Su ile Çalışan Absorbiyonlu Soğutma Sistemlerinde Isı Değiştiricilerin Performansa Etkisi

Adnan Sözen, Ö. Ercan Ataer

Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde yer alan ısı değiştiricilerinin, sistem performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı durum için sistemin termodinamik analizi 1.Yasa ve 2.Yasaya göre yapılmıştır. Bunlar iki ısı değiştiricisinin de bulunduğu durum, yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin bulunduğu durum, yalnız karışım ısı değiştiricisinin bulunduğu durumdur. Sistem; yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu, ayırıcı, pompa, genleşme vanaları, soğutucu ve karışım ısı değiştiricilerinden oluşmaktadır. Ayırıcı çıkışında amonyak kütle derişiminin sabit ve 0.999 olduğu kabul edilmiştir. Amonyak/su akışkan çiftinin ısıl fiziksel özellikleri literatürden alınmış ve sistemin simülasyonu için bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Sistemin etkinliği (COP), ekserji etkinliği (ECOP) ve dolaşım oranı (f) farklı buharlaştırıcı, ayrıcı ve yoğuşturucu sıcaklıkları için hesaplanarak ısı değiştiricilerinin sistem performansına etkileri incelenmiştir.