Direk Genleşmeli Sistemlerde Su Kaynaklı Isı Pompası Cihazları

Direk Genleşmeli Sistemlerde Su Kaynaklı Isı Pompası Cihazları

Tunç Korun

Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, ünitelerin kondenser tarafının su ile soğutulduğu sistemlere verilen genel tariftir. Genel amaçları bir uygulamadaki kondenser atık enerjisinin sistemin diğer bir noktasında ihtiyaç halinde kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu enerjinin toprak veya deniz-göl gibi sonsuz enerji kaynaklarına bağlanabilmesi ile ortaya hem soğutma hem de ısıtmanın normalin çok üstünde verim seviyeleri ile gerçekleştirilebildiği sitemler çıkmaktadır. Yazıda sistemin ve ilgili cihazların açıklaması ile sistemin avantaj ve uygulamalarından bahsedilmektedir.