LPG Depolama Tanklarının Gaz Verme Kapasitelerinin İncelenmesi

LPG Depolama Tanklarının Gaz Verme Kapasitelerinin İncelenmesi

Fehmi Akgün

Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapasitelerinin belirlenmesi amacına yönelik zamana bağlı ve sürekli rejim durumları için çözümleme yapmaya imkan veren bir model geliştirilmiştir. Modelde, kütle ve enerjinnin korunumu ilkeleri dikkate alınarak, seçilen küçük zaman aralıklarında düzgün akışlı dengeli açık sistem yaklaşımı uygulanmıştır. Modelde dış ortam sıcaklığı, tankın doluluk oranı ve büyüklüğü değişken olarak dikkate alınmış ve bu parametrelerin tankın gaz verme kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Böylece, bilinen parametrelere bağlı en kötü halde sağlanabilecek gaz debisi veya bunun tersi olarak istenen debiyi sağlayacak parametrelerin ne olması gerektiği araştırılmıştır.