Döner Rejeneratörlerin Optimum Boyutlandırılması

Döner Rejeneratörlerin Optimum Boyutlandırılması

Tuncay Yılmaz, Alper Yılmaz

Döner rejeneratörler ısı geri kazanımında en çok kullanılan ısı eşanjörlerinden biridir. Bunların ekonomik olarak çalıştırılabilmesi için en etkin bir biçimde boyutlandırılmaları gerekmektedir. Bunun için çeşitli kanal şekilleri ve boyutlarında ve verilen bir basınç kaybında optimum rejeneratör uzunluğunun belirlenmesi amacıyla gerekli eşitlikler çıkarılmış ve ayrıca devir sayısının ve temizleme bölgesinin etkinlik üzerine etkisi verilmiştir. Rejeneratör boyutlandırılması bir örnek problem ile açıklanmış ve ayrıca dönme hızı ve temizleme bölgesinin boyutlar üzerine etkisi gösterilmiştir.