Enerjinin Etkin Kullanımı İçin Termodinamiğin İkinci Yasasına Göre Kullanılan Yöntemler ve Uygulama ile İlgili Ekstrem Şartlar

Enerjinin Etkin Kullanımı İçin Termodinamiğin İkinci Yasasına Göre Kullanılan Yöntemler ve Uygulama ile İlgili Ekstrem Şartlar

Ahmet Can

Dünyadaki enerji kaynaklarının sınırlı olması, enerji kullanımının, ekolojik denge ve sağlık ile ilgili, çevresel etkileşimi gibi nedenlerden, enerjinin etkin ve nitelikli kullanımı, giderek önem kazanmaktadır. Bu durum, enerji dönüşüm yöntemlerinin, yeniden değerlendirilmesini ve sahip olunan enerji kaynaklarından, en iyi verimle, en ekonomik ve en nitelikli yararlanabilmek için, yeni yöntemler geliştirilmesini zorunlu yapmaktadır.

Hangi tür olursa olsun, termodinamiğin birinci yasasına göre, bütün enerjilerin toplamı sabittir. Termodinamiğin ikinci yasası ise, enerji dönüşümlerine sınırlama getirmekte, kendilerinin dönüşümünde olduğu gibi, bir sistemden diğer bir sisteme transferinde, enerjinin kullanılabilir bölümündeki azalmayı ve niteliksizleşmesinin boyutunu değerlendirme imkanını vermektedir.

Bu çalışmanın amacı, doğal kaynakların potansiyel enerjisinin, insanlığın enerji ihtiyacını karşılayacak kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesinde, tesisatlarda kullanılan ısı değiştirgeçlerindeki enerji dönüşümlerini veya ısı transferi gibi süreçleri, entropi üretimi (tersinmezlik) veya kullanılabilir enerji (ekserji) yönünden değerlendirmektir. Buna bağlı olarak, süreç tekniksel tesisatlarda ve bunların önemli elemanlarından ısı değiştirgeçlerinde, maliyet ve enerji harcamalarını en aza indirmek için yararlanılabilecek bir yöntemi tanıtmaktır.