Farklı Malzemelerle Üretilen Pencere Tiplerinin Isıl Performanslarının İncelenmesi ve Enerji Etkin Pencere Sistemi

Farklı Malzemelerle Üretilen Pencere Tiplerinin Isıl Performanslarının İncelenmesi ve Enerji Etkin Pencere Sistemi

İdil Ayçam, Gönül Sancar Utkutuğ

Pencerelerin enerji etkin olması, iç iklimsel konfor koşullarının sürekliliği ve binanın enerji performansı açısından önemlidir. Pencerelerin tasarımı ve malzeme seçimindeki hatalar binanın yıllık ısıtma, soğutma yüklerini artırarak iç iklimsel konfor koşullarını zedelemekte, günışığından yararlanma düzeyini düşürmektedir. Çalışmada öncelikle ısıl performans göstergeleri tanımlanacak, sonraki aşamada yıllık ısıtma, soğutma yüklerine, içsel ısı kazançlarının düzeyine göre sınıflandırılan farklı bina tiplerine uygun enerji etkin pencere ve bileşen seçenekleri tartışılacaktır.