Tekstilde Kurutma Yöntem ve Makinaları

Tekstilde Kurutma Yöntem ve Makinaları

R. Tuğrul Oğulata, Füsun Doba Kadem, Erdem Koç

Tekstil ürünleri üretim sürecinde çeşitli terbiye işlemlerine tabi tutulmakta ve bu işlemler sırasında bünyelerine aldıkları nem, kurutma yoluyla uzaklaştırılmaktadır. Tekstil ürünlerinin kurutulması ürün üzerindeki nemin alınma şekline göre; mekanik yöntemlerle yapılan ön kurutma ve mamül üzerinde bulunan higroskobik (doğal) nemin kaybedilmeden, ısı transferi ile gerçekleşen esas kurutma şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Ancak mamülün ısı enerjisi ile kurutulması (esas kurutma) hem ürünün kurutma işlemi sırasında yapısına zarar verebilmekte hem de ekonomik değerinin azalmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, tekstil ürünlerinin kurutulmasında esas kurutma zorunlu olup, ürüne zarar vermeden kurutma aşamaları etkin bir şekilde uygulanmak durumundadır. Bu çalışmada, ülkemiz sanayisinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle tekstil endüstrisinde, esas kurutma işleminin nasıl gerçekleştiği ve genel olarak kullanılan kurutma yöntem ve makinaları üzerinde durulması uygun görülmüştür. Özellikle tekstilde yaygın kullanılan kurutma makinalarından gergili kurutma makinaları, taşıma bandlı kurutucular ve yüksek frekanslı kurutucuların tanıtılmasının, konuya ilgili duyanlar açısından faydalı olacağı düşünülmüştür.