Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Balanslama (Dengeleme) Uygulamaları

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Balanslama (Dengeleme) Uygulamaları

Serdar Gürel

Tesisat Mühendisliği- Isıtma ve İklimlendirme Uygulamalarında, Enerji tasarrufu ve Konforun sağlanması için büyük önem taşıyan Balanslama, bugünlere kadar, ülkemizde daha çok hava kanallarında Balanslama olarak önemsenmiştir. Hidronik sistemlerde de yeni yeni önem kazanmaktadır. Bu bildiride, Hidronik sistemlerin Balanslanmasının önemi vurgulanacak ve konu ile ilgili bazı terimler açıklanacak, bazı uygulama örnekleri verilecektir.