Çeşitli Amaçlı Salonların Yangın Güvenliği

Çeşitli Amaçlı Salonların Yangın Güvenliği

Ramiz Abdülrahimov, Figen Kars

Bildiride değişik amaçlı salonlarda tasarım aşamasında yangını önlemek için yapılması istenen unsurlar açıklanmaktadır. Salon, sahne ve çeşitli yardımcı alanlarıyla birlikte çalışan salonlu yapılarda önemli olan unsurlardan biri, seyircilerin, sanatçıların ve görevlilerin yangın durumunda yapıyı güvenlik içerisinde boşaltmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede seyircilerin salonu boşaltma sürelerine göre koltukların düzenlenmesi, kaçış yollarının düzenlenmesi, salonlarda ki kaplama malzemelerinin yangına dayanıklılığı, sahne ile salon arasında yangın perdesinin tasarlanması vb. incelenmektedir. Bildiride seyirci sayısına, kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılık sınıfına göre salonların katlarda tasarlanma sınırları, kaçış yolunun uzunluğuna ve yapıda ki insan yoğunluğuna göre kaçış süresinin bulunması ve yangından korunmak için salonlarda istenen diğer işlemler yer almaktadır.