Yeni TS 825’de Önerilen Hesap Metodunun Değerlendirilmesi

Yeni TS 825'de Önerilen Hesap Metodunun Değerlendirilmesi

Şükran Dilmaç

“TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardı hesap metodundaki önemli değişikliklerle resmi gazetede yayınlanmış ve bir yıl sonra zorunlu standard kapsamına alınması kabul edilmiştir. Bu bildiride, uluslar arası hesap metodlarındaki gelişime paralel olarak, yeni TS 825’de önerilen hesap metodu değerlendirilmiştir. Havalandırma ile ısı kayıplarının, ısı köprülerinin ve güneş enerjisi kazançlarının dikkate alınması gibi olumlu yönlerinin yanında, yoğuşma tahkiki sonuçlarının değerlendirilememiş olması veya hesaplamalarda eksik noktaların bulunması gibi düzeltilmesi gereken hususlar da belirtilmiştir. Hesap metodunun üç farklı tipteki bina için değerlendirilmesi de özet olarak sunulmuştur.