Geleceğin Teknolojisi: Yer Kaynaklı Isı Pompaları

Geleceğin Teknolojisi: Yer Kaynaklı Isı Pompaları

Arif Hepbaşlı, A. Özden Ertöz

Yer Kaynaklı Isı Pompaları (YKIPları), ülkemizde göreceli olarak yeni uygulama bulmuş ve yurt dışından ithal edilen ısı pompaları, tüketicilerin kullanımına sunulmuştur. Bununla beraber, bu konudaki bilgi; gerek tüketici gerekse de bu tesisleri kuran firmalar bazında, istenilen düzeye henüz ulaşmamıştır. Bu çalışmayı yapmanın ana amacı; YKIPlarının, ülkemizde yaygınlaşmasına ivme kazandırmaktır. Bu çerçevede; yurt dışında ve ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar açıklanacak, alışılagelmiş ısıtma ve soğutma sistemlerine göre yarar ve sakıncaları belirtilecek, tasarımıyla ilgili metodoloji ile kısmen ekonomik analiz değerleri verilecek ve YKIPlarının ülkemizde gelişmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. Başka bir deyişle, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere, geniş kapsamlı bir literatür listesi (YKIPları imalatçıları, tasarımına ilişkin el kitapları ve benzerleri) sunulacak, böylelikle YKIPlarının ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaya çalışılacaktır.