Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan Performansına Etkileri

Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan Performansına Etkileri

Yusuf Azrail Uskaner, Ö. Turgay Göksel

Değişik teğetsel fan tasarımlarının basınç, debi ve verim değerlerinin elde edilebileceği açık-devre teğetsel fan deney düzeneği imal ve kalibre edildi. Değişik profillere sahip arka yönlendirme duvarları kullanılarak yapılan deneyler sonucunda arka yönlendirme duvarı eğimi, çıkış alanı, giriş arkı ile çıkış arkı oranı ve rotor ile arka yönlendirme duvarı arasındaki boşluk şeklinin teğetsel fan performansına etkileri belirlendi. Geniş deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda optimum teğetsel fan performansını sağlayacak rotor parametreleri belirlendi ve sunuldu.