Borularda, Boru Bağlantı Elemanlarında ve Geçiş Borularında Enerji Kayıpları

Borularda, Boru Bağlantı Elemanlarında ve Geçiş Borularında Enerji Kayıpları

Mehmet Atılgan, Harun Kemal Öztürk

Boru akış problemlerinin çözümünde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan en önemlisi enerji kayıplarıdır. Enerji kayıplarını etkileyen temel unsurlar; borudaki akışın niteliği, borunun malzemesi, geometrik boyutları ve borudaki akışın yön değiştirmesine neden olan geometrik faktörlerdir.

Düz borularda oluşan bu kayıplar; sürekli yük kayıpları olarak bilinir. Boru akışlarındaki borulardaki kesit değişimlerinde, hazne giriş ve çıkışlarında, boru bağlantılarında, borulardaki akışın yön değiştirdiği dirseklerde, akışın kollara ayrılması gibi durumlarda ve vanalarda olduğu gibi akışı kısıtlayıcı elemanların bulunduğu yerlerde meydana gelen kayıplar da yerel kayıplar olarak adlandırılır.

Bu çalışmada, bazı belirlenmiş geometrik kesitler arasındaki geçişlerle ilgili yapılan deneysel çalışmalara yer verilmiş ve ayrıca yukarıda belirtilen kayıplarla ilgili genel bir literatür incelemesi yapılmıştır. Bazı akış problemlerinin çözümünde Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) yöntemi kullanılarak, klasik hesap yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.