Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği

Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği

Abdurrahman Kılıç, Kazım Beceren

Mimari tasarım, bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkilediğinden binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile mekanik sistemlere olan ihtiyaç çok azalır. Binanın maliyeti düşer ve yangın güvenliği daha iyi sağlanmış olur. Pasif güvenlik önlemleri yeterli ise yangının genişlemesi yavaş olur, insanların tahliyesi kolaylaşır ve yangının verdiği zarar az olur.

İmar planları yapılırken fonksiyon bölgelerinin ayrılması, su kaynaklarının düşünülmesi, yerleşim planı üzerinde itfaiyenin yaklaşma yollarının ve giriş noktalarının belirlenmesi ile binanın söndürme sistemlerinin projelendirilmesi kolay olur. Bina tasarlanırken kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, tesisat şaftlarının, su depolarının, tesisat odalarının ve asansör kovalarının yerleri uygun düzenlenmelidir. Dumandan arındırma, yangının yayılımının yavaşlatılması için kompartmanlar oluşturulmalı, topluma açık yapılarda ve yüksek yapılarda özel önlemler alınmalıdır.

Bu çalışmada, mimari tasarımda gözönünde bulundurulması gerekli önemli noktalar belirtilmiş, özellikle topluma açık yapılarda olması gereken pasif yangın önleme sistemleri ve bunların aktif sistemlere olan etkisi irdelenmiştir. Farklı tasarımlara göre yangın söndürme ve duman tahliye sistemlerinin seçimi ve standartlarda istenilen hususlar değerlendirilmiştir.