Nem Alma Sistemlerinde Nem Kazancının Hesabı

Nem Alma Sistemlerinde Nem Kazancının Hesabı

Ahmet Arısoy

Nem alma, klima sistem tasarımında en az karşımıza çıkan konulardan birdir. Bu nedenle de az bilinmektedir. Cihaz seçimlerinde daha çok ampirik davranılmakta ve üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda cihaz seçimi yapılmaktadır. Bu problem neme duyarlı maddelerin korunduğu depolarda, kilise, saray vb. tarihi yapıların bodrum katlarında; özellikle dış havadaki nem oranının yüksek olduğu iklimler için; önem kazanır. Nem kazancının dış havadan enfiltrasyonla gelen nem, döşeme ve duvarlardan buhar difüzyonu biçiminde gelen nem ve kılcal yolla döşeme ve duvardan gelen nem olarak üç temel bileşeni vardır. Bu bildiride nem kazancının hesap yöntemleri ve bu hesabın yapılabilmesi için gerekli data verilecektir. Ayrıca nem alıcı cihaz tipleri, özellikleri, seçimleri ve karşılaştırılmaları üzerinde de durularak kısaca bilgi verilmiştir.