Kültür Mantarı İklimlendirme Tesisatı

Kültür Mantarı İklimlendirme Tesisatı

Alp Gürhan Özkul

Ülkemizde de giderek bir iş kolu haline gelen kültür mantarı yetiştiriciliği, mantarın taşıdığı besin değeri açısından iş koklu olmasının ötesinde sağlıklı beslenme açısından da büyük öneme sahiptir. Kültür mantarı yetiştiriciliğinde, üretim hacmindeki sıcaklık ve nem, üretim verimini doğrudan etkileyen çevre şartlarıdır. Bu bildiride kültür mantarı yetiştiriciliğinin beş temel ardışık kademesi olan kompost, örtü toprağı serilmesi, sulama, tırmıklama ve hasat periodlarının çevresel-fizyolojik şartları ile ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma tesisatlarının tasarım kriterleri ve özellikleri ele alınmış ve tasarımın ana hatları sunulmuştur.